top of page

Kinnistute hooldamine

Haljasalad, pargid, laste mänguväljakud.

Kinnisvara haldamine on väga aja- ja teadmistemahukaks tegevuseks. Ärilises tegevuses tuleb pidevalt arvestada üürnike erisoovidega, külastajate vooga ja/või tootmise ning logistika eripäradega. Era- ja kortermajades on vajalik tähelepanu pöörata erinevatele ootustele olmetingimustes ja ühismajandamises.

 

Meie spetsialistid suudavad vähendada läbi efektiivsete arendusprogrammide teie kinnisvara üldiseid halduskulusid või suurendad renditulusid. Samuti lahendame teie eest kõik kinnisvarahalduse traditsioonilised vajadused nagu teenus- ja kommunaaltasude jaotamine, rendi- ja hoolduslepingute sõlmimine, rendimaksete kogumine  või remondi- ja restaureerimistööde järelvalve.

Hooldatud kinnisvara teenib teid kaua parimal ja efektiivseimal moel.

HALDUSTEENUS SOBIB PALJUDELE

Arvestades omaniku ja/või kasutaja ootusi ja võimalusi, tagada läbi korduvate ja ühekordsete tegevuste hoonete ning kinnistu säilimine, funktsionaalsus ja kasutusmugavus kuni nende eluea lõpuni. Tulemuste maksimeerimiseks ning Kliendi rahulolu tagamiseks on oluline tihe koostöö. Eelnevalt nimetatud eesmärgil dokumenteerime strateegilised otsused. Selliselt tegutsedes tagame, et haldur tegutseb volituste piires. Tulemuste saavutamiseks ja kvaliteetse teenuse osutamise seisukohalt on oluline koostada vajalikud hooldusgraafikud, sest viimased on süsteemsete hooldustegevuste läbiviimise ja dokumenteerimise aluseks. Eelnevalt kirjeldatud tegevused tekitavad olukorra, kus kolmandatel isikutel ei saa tekkida nõudeid kinnisvara omanike ja kasutajate vastu.

Oma tegevuses lähtume Kinnisvara korrashoiu standardist EVS 807:2010.

KÜSI

NÕU MEIE SPETSIALISTILT!

Vaatame läbi teie vajadused ja võimalused ning leiame parima lahenduse. 

Haldamine

Kinnistul olevate rahjatiste, ehitiste, hoonete või nende osade (näiteks hoone tarindite ja konstruktsioonide mehaanilise tugevuse ja püsivuse, tehnosüsteemide toimimise, tuleohutuse, kasutusohutuse, hügieenilisuse, tervislikkuse, keskkonnaohutuse, ja energiasäästlikuse) regulaarse ülevaatuse ja hoolduse korraldamine ning nende tegevuste dokumenteerimine.

Hooldus-, remont- ja ehitustööde ning järelevalve korraldamine.

Avariide lokaliseerimise ja avariiremondi korraldamine.

Muude tööde, teenuste ja kaupade hankimine.

Heakorratööd

Välitööd (tööde sagedus vastavalt kokkuleppele)
Suvel

-  Muru niitmine ja trimmerdamine.

-  Lehtede ja muru riisumine.

-  Haljasala ja teede puhastamine lahtisest prahist.

-  Taimede ja puude kastmine, vastavalt vajadusele.

-  Vihmaveesüsteemide puhastamine lahtisest prahist (kuuse- ja männiokkad, lehed vms).

-  Akende ja klaaspindade pesemine.

-  Katuste ja fassaadide pesemine.

-  Heki lõikamine.

-  Puude lõikamine.

-  Kahjurite tõrje (mutid, rotid).

-  Umbrohutõrje.

Talvel

-  Lumetõrje teedel ja parklates tehnikaga ja käsitsi (ei sisalda lume äravedu).

-  Libedustõrje.

-  Jääpurikate eemaldamine räästast.

-  Lume eemaldamine hoone katuselt.

-  Lume väljavedu.

Sisetööd (tööde sagedus vastavalt kokkuleppele):

-  Kuivpuhastus - tolmuimejaga või kuiva mopiga tolmu ja lahtise prahi eemaldamine põrandalt. Näiteks vaipkate, porivaip, parkett, keraamiline plaat, pvc vms põranda materjalilt.

-  Põrandapesu - niiske lapiga või kombineeritud pesuseadmega põranda pesemine. Näiteks parkett, keraamiline plaat, pvc ja muud sellised põrandad.

-  Tolmuvõtmine - tolmuimejaga, mopi või lapiga tolmu eemaldamine mööblilt, põrandaliistudelt, ukseliistudelt, radiaatoritelt, ribikardinatelt, ventilatsiooni avadelt ja muudelt vabadelt pindadelt.

-  Sanitaarruumide koristamine - WC ja duširuumide puhastamine. Näiteks WC-potid, kraanikausid, tööpinnad, vannid ja dušinurgad, k.a. segistid ja peeglid (teenus ei sisalda hügieenitarvikute asendamist nt. vedelseep, WC-paber jne).

-  Prügikottide tühjendamine ja asendamine (vastavalt vajadusele).

-  Pehme mööbli ja toolide puhastamine tolmuimejaga.

-  Peegel-ja klaaspindade puhastamine (küündivuse piires) nt. liuguksed, peeglid vms (v.a aknad).

-  Akende ja klaaspindade pesu (ei sisalda tõsteseadmeid ja eritehnikat, millega pääseb pestavate pindadeni).

-  Vajadusel pirnide vahetamine (pirnid ei sisaldu hinnas).

-  Lillede ja taimede hooldamine.

-  Leiliruumide puhastus ja pesemine.

-  Kahjurite tõrje.

Please reload

Haldamine
Haldusjuhtimine
Heakorratööd
Administreerimine
Ehitiste hooldamine
Lisateenused

Haldusjuhtimine

Kinnisvaraomaniku jaoks kinnisvara korrashoiustrateegia kujundamine ja selle alusel tegevus- ja majanduskava koostamine ning viimase põhjal kokkulepete sõlmimine korrashoiu tagamiseks ja ruumide kasutamiseks (näiteks kommunaalteenuste lepingud, heakorra teenuste lepingud, küttesüsteemide hoolduslepingud, ehitus- ja remondiprojektide juhtimine jne).

Kinnisvaraomaniku jaoks seadusega ettenähtud ning teiste vajalike teenuste sisu, kaasnevate kulude ja kvaliteedi hindamine ning tellimine.

Administreerimine

Kinnisvara tehnilise ja finantsdokumentatsiooni koostamine, süstematiseerimine ja korrashoid, eesmärgiga tagada kõigile osapooltele ühetaoline informatsioon.

Finantsmajandusliku ja muu aruandluse koostamine ja esitamine.

Muud korralduslikud tegevused.

Ehitiste hooldamine

Kombinatsioon tegevustest ja töödest selleks, et omaniku poolt võimaldatud vahenditega säilitada füüsiliselt krundil olevaid ehitisi (hooneid ja rajatisi), vastavuses omaniku soovidega ja õigusaktides toodud põhinõuetele.

Küttesüsteemide hooldus (automaatika seadistamine, tasakaalustamine, filtrite vahetus, pumpade kontrollimine – materjalid ei sisaldu hinnas).

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus (pumpade, jaotustorustike ja püstikute kontrollimine).

Elektrisüsteemi tehnohooldus (peakilbi, korruste kilpide, üldkasutatavate ruumide ja juhtmestiku kontrollimine ning valgusallikate vahetamine – materjalid ei sisaldu hinnas).

Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi hooldus.

Lisateenused

Pesuteenus:

-  Autopesu.

-  Riiete pesemine.

-  Riiete triikimine.

-  Riiete keemiline puhastus.

-  Vaibakeemiline puhastus.

-  Diivani vms keemiline pesu.

Muud teenused:

-  Kaminapuude toomine.

-  Remonditööde korraldamine.

-  Mõõdikute (soojus-ja elektrienergia, vesi) näitude fikseerimine, vastava andmebaasi koostamine.

-  Vajalike tarvikute soetamine, paigaldamine.

Please reload

bottom of page